سیپ ترانک ( SIP Trunk) چیست؟

سیپ ترانک ( SIP Trunk) چیست؟

سیپ ترانک یک ارتباط مستقیم بین سازمان شما و یک ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی (ITSP) است. با استفاده از سیپ ترانک شما می توانید همانند خطوط تلفن آنالوگ با دیگران تماس تلفنی برقرار کنید. اما تفاوت اصلی در این است که بستر سیپ ترانک شبکه های کامپیوتری است. کلمه سیپ (SIP) نام یک پروتکل […]